Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

olewka
Reposted fromcomiczynka comiczynka viairmelin irmelin
olewka
4588 a5f3
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viasweetnothingg sweetnothingg
olewka
1027 78b8 500
Reposted fromenn0 enn0 vianothingiseverything nothingiseverything
olewka
5122 79f0 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viairmelin irmelin
8276 45ee 500
Reposted frombrumous brumous viashillenya shillenya
olewka
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viairmelin irmelin
olewka
Podobno mieszkańcy Kambodży to jedni z najszczęśliwszych ludzi świata. W języku khmerskim nie istnieje słowo "depresja". Za to jest powiedzenie: "Woda w moim sercu opadła". A niski poziom wody ma taki sam wpływ na serce jak na pole ryżowe. Sprawia, że serce wysycha i nie daje plonów. Nie ma też słów "stres pourazowy", choć w latach 1975-79 w wojnie domowej zginęła tu jedna piąta populacji."
— Marcin Fabjański, "Architektura emocji: woda w sercu", Gazeta Wyborcza Duży Format, 05.03.15
Reposted fromstonerr stonerr viadobby dobby
olewka
1022 3449 500
Reposted fromjesuismadeleine jesuismadeleine viamuviell muviell
olewka
7567 67c3
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viairmelin irmelin

October 17 2017

olewka
Reposted bycytatyzapachsianaSkydelanpodkreslajmnielilacwinenamehercarmenlteaerisblackdramakarolinnaaadlerek12dobbyemsonRedPenny050996hardbitchniezwyyklamendaciousdeszczowapiosenkadivigoanywherewithmesadpornzismallerOkruszekcoeurinacoffeebitchSilentForestlulunoirelexxieofbitchesandbutterfliessassygoatsoulwaxanabeejedriqbeinthekrainakredekskizzoLanouh8memaczowkackisbacktickimickifugitkaszpaqusopenheartaffiabeautifulmess
olewka
3681 9eaa
Reposted fromunr-eal unr-eal viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

October 16 2017

olewka
Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"
olewka
4098 4063 500
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera
olewka
2595 4de0
Reposted fromsosna sosna viakatastrofo katastrofo
olewka
8574 205f 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakatastrofo katastrofo
olewka
6629 be2a 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viakatastrofo katastrofo
olewka
A może to ona nie kochała? I zwyczajnie chciała odejść, bo to nie było to?
Reposted byeternaljourneydoubleespressodreamadreamzupsonliesinthedarksmokingtimecitiesofnightzupson
olewka
Już od dwóch lat nie żyje, a ja pamiętam takie rzeczy. Cudowne, małe, codzienne drobiazgi. Za tym najbardziej tęsknię. Za jej małymi słabostkami, o których wiedziałem tylko ja. Moja żona była wyjątkowa. Ona też znała moje grzeszki. Ludzie to nazywają „niedoskonałości”. Ale właśnie one są ważne. Sami wybieramy, kogo wpuścimy do naszego małego, dziwnego świata. Nie jesteś doskonały. I pozwól, że ci coś powiem. Dziewczyna, którą spotkałeś, też nie jest doskonała. Ważne jest tylko, czy do siebie pasujecie. Tylko o to chodzi. Na tym polega bliskość. Jedyny sposób, żeby się tego dowiedzieć, to spróbować. Nie dowiesz się tego ode mnie. A nawet, gdybym wiedział, nie powiedziałbym takiemu szczylowi.
— "Buntownik z wyboru"
olewka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl