Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

olewka
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viaszydera szydera
olewka
Zbyt często gdy kogoś kochamy nie akceptujemy go jako osoby, którą naprawdę jest. Akceptujemy go, jeśli spełnia warunki z naszej fantazji. Źle identyfikujemy tę osobę i dlatego gdy odkryjemy swój błąd, miłość może często przekształcić się w przemoc. Nie ma nic groźniejszego, nic bardziej śmiercionośnego dla kochanego człowieka niż bycie kochanym nie za to, kim jest, ale za podobieństwo do ideału. W takim przypadku miłość zawsze uśmierca.
— Slavoj Źiźek
olewka
3662 139d
Reposted fromhepi hepi viapuremindx puremindx

November 08 2018

olewka
2932 4f44 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viayanek yanek
olewka
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viaszydera szydera
olewka

November 07 2018

olewka
0332 f452
Reposted fromMatalisman Matalisman viawindingroads windingroads
olewka
1180 f87b 500
Reposted fromczinok czinok viawindingroads windingroads

November 06 2018

olewka
7871 fa08 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaPoranny Poranny

November 05 2018

olewka
3314 629f 500
Reposted frompiehus piehus viayanek yanek
olewka
Reposted fromFlau Flau viayanek yanek
olewka
Słyszałeś to hasło „nie szukaj miłości, przyjdzie sama”? Słyszałeś, no nie? I wiesz co? Gówno prawda. Sama przychodzi starość i komornik, a za całą resztą trzeba pobiegać. Za miłością również, zwłaszcza jeśli ma być szczęśliwa.

Słyszałeś o tych wszystkich parach, które się poznały, bo on siedział w domu przed telewizorem, a ona leżała na łóżku i gapiła się w ścianę, też w domu, tyle że w swoim? Nie? No patrz, ja też nie. Może dlatego, że tak się nie dzieje.
— Stay fly
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera

November 03 2018

olewka
U mnie zawsze Widnokrąg będzie na 1 miejscu, to książka od której zaczęła przygodę z Myśliwskim i wpadłam jak śliwka w kompot :) Ale Traktat też uwielbiam. I Nagi Sad, tak bardzo niedoceniany.

November 02 2018

olewka
Reposted frommangoe mangoe viaPoranny Poranny
olewka
7573 7062 500
Reposted frompandotree pandotree viakatastrofo katastrofo
olewka
Już połowa za mną, piękna, piękna literatura.
olewka
8162 0912 500
Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromPoranny Poranny
olewka
olewka
Lasy są jak ludzie (...) i aby je poznać, należy z nimi przebywać. Z przypadkowych spacerów, gdy trzymamy się dobrze udeptanych ścieżek, nie narodzi się nigdy bliskość. Jeśli chcemy się zaprzyjaźnić z lasem, należy mu składać częste i pełne szacunku wizyty o różnych porach; o poranku, w południe i wieczorem, wiosną, latem, jesienią i zimą. W innym razie nie poznamy go, jak należy, a wszystkie próby udawania nie zrobią na nim wrażenia. Las ma swoje sposoby trzymania obcych na dystans i zamyka serce przed zwykłymi spacerowiczami. Nie ma sensu szukać więzi z lasem z innych pobudek, niż szczera miłość. Las to rozpozna i skryje przed nami wszystkie sekrety. Lecz jeśli okażemy mu uczucie, będzie życzliwy i obdarzy takimi skarbami piękna i radości, jakich nie da się kupić ani sprzedać na żadnym targowisku.
— Lucy Maud Montgomery, "Błękitny zamek"
Reposted fromcudoku cudoku viaPoranny Poranny

November 01 2018

olewka
9201 ec9c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viakoralina koralina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl