Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2018

olewka

Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy.
Dostojewski to napisał. 

— Janusz Głowacki
olewka
olewka
olewka
8512 6a1c 500
Peaky Blinders S04E02
olewka
3365 835d 500
Reposted fromtfu tfu viamirando mirando
olewka
olewka
Obecność to w tych czasach najlepsze, co można dostać od drugiego człowieka.
olewka
2183 d01f 500
Reposted fromhepi hepi viascorpix scorpix
olewka
olewka
1192 7fbc 500
Reposted fromseaweed seaweed viaPoranny Poranny
olewka
olewka

May 20 2018

olewka
5765 dd65 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91

coffin-cakes:

50% sexually frustrated
50% sleepy

olewka
5124 bcc4 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viakatastrofo katastrofo
olewka
Ile nocy można nie spać, czekając, aż napiszesz?

(więc pisze się samemu, pisze się do siebie, do ciebie, za ciebie, znów za siebie, listy nieotrzymane, pocztówki zagubione, które byś, przecież!, wysłała, całusy w policzek, w kącik ust, w zimny nos; więc pisze się samemu, pisze się do ciebie, do siebie, za siebie, za siódmą ulicę i ulicę siódmego miesiąca, za wszystko, co było i za więcej rzeczy, które być mogły)
— Ochocki, Vithren, "Pocztówki na ulicę siódmego, pod tamto drzewo, pod tamten cień", "Łuny twojego uśmiechu"
olewka
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadobby dobby

May 13 2018

olewka
‘This is the recipe of life,’ said my mother as she held me in her arms as I wept. ‘Think of those flowers you plant in the garden each year. They will teach you that people too must wilt, fall, root, rise in order to bloom.’
— Rupi Kaur (via luna—belle)
olewka
4531 0e67 500
Reposted fromerq erq viabudas budas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl