Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2016

olewka
3276 a214 500
Reposted frombudas budas viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
olewka
olewka
Źle wróżę waszej rasie, ludzie - rzekł ponuro Zoltan Chivay. - Każde rozumne stworzenie na tym świecie, gdy popadnie w biedę, nędzę i nieszczęście, zwykło kupić się do pobratymców, bo wśród nich łatwiej zły czas przetrwać, bo jeden drugiemu pomaga. A wśród was, ludzi, każdy tylko patrzy, jakby tu na cudzej biedzie zarobić. Gdy głód, to nie dzieli się żarcia, tylko najsłabszych się zżera. Proceder taki sprawdza się u wilków, pozwala przetrwać osobnikom najzdrowszym i najsilniejszym. Ale wśród ras rozumnych taka selekcja zazwyczaj pozwala przetrwać i dominować największym skurwysynom. Wnioski i prognozy wyciągnijcie sobie sami.
— Andrzej Sapkowski, "Chrzest ognia"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

October 21 2016

olewka
Reposted frompl pl
olewka
Das letzte Bild XD
olewka
4736 17ea 500
Reposted fromniemcu niemcu viakoralina koralina
olewka
olewka
6005 dac6

October 19 2016

olewka
olewka

„1. Czy to dobrze, że kobieta nie jest własnością ojca, męża, brata i może sama podejmować decyzje dotyczące jej życia?

2. Czy jesteś za tym, by kobieta mogła wejść do kawiarni z pomalowanymi na czerwono ustami?

3. Czy to dobrze, że w 1915 roku kobiety zostały dopuszczone do studiowania prawa na Uniwersytecie Warszawskim?

4. Czy to dobrze, że w 1925 roku pierwsza polska prawniczka została przyjęta do Adwokatury Warszawskiej?

5. Czy uważasz, że nikt nie ma prawa dotykać Cię bez Twojej zgody ani robić cokolwiek, na co nie masz ochoty?

6. Czy uważasz, że kobieta powinna czuć się bezpiecznie w swoim domu, na ulicy, w pracy - i że to mężczyźni powinni być w pierwszej kolejności uczeni, by nie stosować przemocy i nie gwałcić a nie kobiety pouczane, by "nie prowokowały"?

7. Czy to dobrze, że stara panna nie musi iść już do klasztoru, żeby pozbyć się wstydu, że „nikt jej nie chciał”?

8. Czy to dobrze, że grupa kobiet z parasolkami 28.11.1918 r. waliła w drzwi willi Piłsudskiego, czym zmusiły go do natychmiastowego podpisania tymczasowego dekretu o prawach wyborczych dla Polek?

9. Czy uważasz, że kobieta, która pracuje na tym samym stanowisku, co mężczyzna i posiada te same kompetencje powinna być równo wynagradzana?

10. Czy to dobrze, że powiedzenie „Najlepsi przyjaciele człowieka to pies i kobieta” jest uważane za obciachowe, poniżające i niedopuszczalne?

Jeśli na każde z tych pytań odpowiedziałaś „tak”, nie chcę Cię martwić, ale jesteś feministką. Wszystkie te prawa kobiet zostały osiągnięte dzięki feminizmowi.

Dowcip "Feminizm kończy się wtedy, gdy trzeba wnieść lodówkę na 4 piętro" jest dowcipem, który może śmieszyć tylko głupiego. Przepraszam, może śmieszyć tylko kogoś, kto nie ma pojęcia, czym feminizm jest. Nie chodzi o to, żeby mieć siłę taką jak mężczyźni. Feminizm nie oznacza, że kobieta i mężczyzna są tacy sami. Chodzi o równość wobec prawa i możliwości społecznych. Feministki mówią: tak, różnimy się. Ale te różnice nie mogą być usprawiedliwieniem dla żadnej formy dyskryminacji w żadnej sferze życia.

Inaczej: w feminizmie chodzi o to, że brak penisa nie może wpływać na brak praw.

Posiadacz penisa nie rodzi się lepszy od kogoś, kto go nie posiada”

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromgosienia gosienia viashillenya shillenya
olewka
3495 bb3f 500
olewka

October 18 2016

olewka
olewka

Source: adisneybird
Reposted frompannakojot pannakojot viairmelin irmelin
olewka
herbaty
olewka
8072 3279
Reposted frommalosubtelnie malosubtelnie viairmelin irmelin
olewka
0195 6afa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
olewka
2142 a41a 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
olewka
olewka
1382 e0a5
Reposted fromlovemystery lovemystery viapuremindx puremindx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl