Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

olewka
2040 4b3b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacorvax corvax
olewka
olewka
5338 03e4
Halfa Romeo
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viairmelin irmelin

August 03 2018

olewka
9391 b35c
Reposted fromPTA PTA viairmelin irmelin
olewka
7575 aaee
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
olewka
5315 3a55 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viairmelin irmelin
olewka
4135 4be4 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viairmelin irmelin
olewka
8229 8883
Reposted fromsosna sosna viascorpix scorpix

August 02 2018

olewka
5143 3cb1
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury viaeazyi eazyi

July 31 2018

olewka
Siedziała w taki sposób, że kawałek jej ramienia napierał na kawałek jego ramienia. I nagle poczuł, że w tych kilku centymetrach kwadratowych mieści się cały sens wszechświata
— Nathan Hill - "Niksy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera

July 30 2018

9165 4da8 500
Reposted frombwana bwana viaeazyi eazyi
olewka
8496 2191 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaMrrruk Mrrruk
olewka
0485 20db 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viairmelin irmelin
olewka
7941 b874 500
Reposted fromZircon Zircon viaMrrruk Mrrruk
olewka
olewka
6136 f112 500

July 28 2018

olewka

Jest takie zdanie, z którym wyjątkowo się utożsamiam: 

„Jeśli masz mieć byle jakie oparcie, to lepiej oprzeć się o ścianę.” 

Jeśli z nikim nie jesteś to odpowiadasz tylko za siebie. Jak coś się stanie to się przewrócisz, potłuczesz, ale później wstaniesz i pójdziesz dalej. Jeśli stanie się to samo, kiedy jesteś w związku, to też się przewrócisz, otrzepiesz kolana i pójdziesz dalej. Różnica jest taka, że pozostanie w tobie żal, że to nie tak miało wyglądać. Miało być jak w teście na zaufanie, kiedy zamykasz oczy i bezwładnie się przewracasz, a ktoś ciebie łapie w swoje ramiona. W tym przypadku tych ramion nie ma, tłuczesz się o panele z Castoramy i rozcierając obolałe miejsca myślisz: „Hej! Co to ma być?!”. Najgorsze nie są jednak te siniaki, których mogło nie być. Najgorsze jest marnowanie czasu przy osobie, której nawet nie chciało się nas złapać, bo ważniejsze było coś innego.

https://volantification.pl/2016/10/09/jak-masz-miec-byle-jakie-oparcie-to-lepiej-oprzyj-sie-o-sciane
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamhsa mhsa
olewka
Reposted frombluuu bluuu viacorvax corvax

July 27 2018

olewka
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaPicki91 Picki91

June 19 2018

olewka
2769 7c84 500
Reposted fromsavatage savatage viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl