Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2019

olewka

November 15 2019

olewka
8780 0d52 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

November 14 2019

November 13 2019

olewka
olewka
7784 bdbf 500
Reposted fromfungi fungi viakatastrofo katastrofo

November 09 2019

olewka
9399 cd7b 500
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viairmelin irmelin
olewka
0358 0634 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

November 07 2019

olewka
0772 b323 500
Reposted fromnyaako nyaako viaPoranny Poranny

November 06 2019

olewka
Reposted fromFlau Flau viakatastrofo katastrofo

November 05 2019

olewka
olewka
7993 3bcf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
olewka
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix

November 04 2019

olewka
3058 17e3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
olewka
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

October 30 2019

olewka
Patrzeć na świat jak sześcioletnia dziewczynka na ojca, wspinając się bezwiednie na palce, aż słychać chrobot kostek stóp. Tak patrzeć. Nawet gdy się patrzy z góry na dawno ufarbowane włosy, to podnieść je do słońca i wąchać ten kolor.
— Mikrotyki, Paweł Sołtys
Reposted bycytatynotyourstrawberrynotperfectgirlpchamtensyfalamakotafreewaycotarskyflyingheartczekoladowezatraceniedirtyliarpsychodelicgym
olewka
Takich ludzi trzeba eliminować od razu i blokować numer. Te osoby to wampiry energetyczne, żywią się naszym bólem i słabością, wpadają, robią zamieszanie, znikają. Nie warto, no nie warto tracić na nich czasu. Prawdziwa miłość, dobra, uczciwa, lojalna daje spokój i poczucie bezpieczeństwa. I tylko w takie uczucia warto inwestować :)
Reposted byfreeway freeway

October 29 2019

olewka
8618 2420 500
Reposted froms3 s3 viascorpix scorpix
olewka
0786 eb3d 500
happiness ;_;
Reposted fromliveindarkness liveindarkness
olewka
olewka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl