Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2017

9912 af6b 500
Reposted fromstfn stfn viamuviell muviell
olewka
7182 ad2c 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viamuviell muviell

May 13 2017

olewka

May 12 2017

olewka
8652 fa04 500
Reposted frombukoz bukoz viashillenya shillenya
olewka
— Muszę się pani do czegoś przyznać. Otóż wydaje mi się, że nadeszła pora, w której powinna pani pomyśleć o swojej przyszłości — oświadczył niczym niezrażony Kalodont.
— Myślę o niej dość często — rzekła Marta — i ze zmiennym powodzeniem.
— "Zły", L. Tyrmand
Reposted fromciarka ciarka viageralt geralt
olewka
9974 6a8c
Reposted fromniewychowana niewychowana viageralt geralt

May 11 2017

olewka
Reposted fromgruetze gruetze viaPoranny Poranny
olewka
7731 0bb4 500
Reposted fromdaelmo daelmo viairmelin irmelin

May 05 2017

olewka
0271 481b 500
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viashillenya shillenya
olewka
świetny utwór!

May 04 2017

0898 26b4 500

catsbeaversandducks:

“I try to capture all the little fun moments that happen when living with cats. All my little cat comics are done on 4 by 4 post-it notes! My fluffy friends are always a great source of inspiration and entertainment. And best of all they are always there when you need a hug or a good cry.”

Comics/text by​ Rikke Asbjoern - More info: Instagram

Reposted fromkayceedillaaa kayceedillaaa vialaj laj
olewka
4730 6d64 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaMrrruk Mrrruk
olewka
1322 084b 500
Reposted frommanxx manxx viaPoranny Poranny

May 02 2017

olewka
- Chcę być twoja dzisiaj - powiedziała odchylając nagle głowę od poduszki. I to tak zwyczajnie, jakby powiedziała: - Słońce wschodzi. Las szumi. Płynie rzeka. - A ty chcesz?
Nachyliłem się i pocałowałem ją we włosy, bo cóż mogłem powiedzieć? To jakby cię pytali: - Chcesz żyć? - A ty byś powiedział: - Chcę. - To już bardziej należałoby się odpowiedzieć: - Nie, chcę umrzeć. - Żeby poczuć, jak boleśnie chce się żyć.
— Wiesław Myśliwski "Kamień na kamieniu"
Reposted fromhelven helven viairmelin irmelin
olewka
To zależy od punktu widzenia. Wszystko, mój drogi, jest chwiejne i umowne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
olewka
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
olewka
9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viaMrrruk Mrrruk
olewka
Strach jest tak naprawdę nie do opisania. Mnie się kiedyś zdawało, że wszystko jest do opisania. Tylko trzeba się wcześnie dobrze zastanowić. Mocno wczuć się w tę przerażającą rzecz, którą się ma na myśli (...). Skoro na początku było Słowo, to powinno się znaleźć i potem. Ale niestety. W kwestii strachu to się nie udaje. Bo czy można ubrać w słowa pustkę, która wyje? Pustkę, która wyje, pędząc na ślep, nie ruszając się z miejsca? Jak płonący lód parzy i ziębi zarazem? Od czegoś takiego słowa odpadają jak papierowe strzałki. Właściwie zanim dolecą, to się już spalą. Nie ma słów.
— Anna Janko, Mała zagłada
Reposted bycytatypandorciabansheolvidoeternaljourneyhydrospherekatastrofokaktuprzeblyskipuszkainherownwayczajnikq
olewka
Wojsko, każde wojsko, to kaci w drodze. Mają prawo, mają misję krwawą. Przeistoczeni, natchnieni, nie z tej ziemi. Współczesne czy niedawne masakry szokują nas, bo ta groza dyszy w nasze plecy, fizycznie wręcz czujemy, że mogłoby to i nam się przytrafić. Nie wierzymy już naiwnie, że wojna to rzecz zamknięta w historii, bo ludzie zmądrzeli. I takie atrakcje jak gwałcenie kobiet i rozbijanie dzieci o ścianę miałyby pójść do lamusa?
— Anna Janko, Mała zagłada
Reposted bycytatybadbloodpandorciaavieebansheblackbagiradessinemoilapaixthalliecorazon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl