Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

olewka
Lasy są jak ludzie (...) i aby je poznać, należy z nimi przebywać. Z przypadkowych spacerów, gdy trzymamy się dobrze udeptanych ścieżek, nie narodzi się nigdy bliskość. Jeśli chcemy się zaprzyjaźnić z lasem, należy mu składać częste i pełne szacunku wizyty o różnych porach; o poranku, w południe i wieczorem, wiosną, latem, jesienią i zimą. W innym razie nie poznamy go, jak należy, a wszystkie próby udawania nie zrobią na nim wrażenia. Las ma swoje sposoby trzymania obcych na dystans i zamyka serce przed zwykłymi spacerowiczami. Nie ma sensu szukać więzi z lasem z innych pobudek, niż szczera miłość. Las to rozpozna i skryje przed nami wszystkie sekrety. Lecz jeśli okażemy mu uczucie, będzie życzliwy i obdarzy takimi skarbami piękna i radości, jakich nie da się kupić ani sprzedać na żadnym targowisku.
— Lucy Maud Montgomery, "Błękitny zamek"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
olewka
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viascorpix scorpix
olewka
olewka
olewka
9368 92ac 500
olewka
olewka

May 20 2017

olewka
2639 2680 500
Bookstore in a ruined city.

Leon Idzikowski
Musical notes - Books

Warsaw, Poland, summer 1945.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viashillenya shillenya

May 15 2017

olewka
6580 c04d 500
9912 af6b 500
Reposted fromstfn stfn viamuviell muviell
olewka
7182 ad2c 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viamuviell muviell

May 13 2017

olewka

May 12 2017

olewka
8652 fa04 500
Reposted frombukoz bukoz viashillenya shillenya
olewka
— Muszę się pani do czegoś przyznać. Otóż wydaje mi się, że nadeszła pora, w której powinna pani pomyśleć o swojej przyszłości — oświadczył niczym niezrażony Kalodont.
— Myślę o niej dość często — rzekła Marta — i ze zmiennym powodzeniem.
— "Zły", L. Tyrmand
Reposted fromciarka ciarka viageralt geralt
olewka
9974 6a8c
Reposted fromniewychowana niewychowana viageralt geralt

May 11 2017

olewka
Reposted fromgruetze gruetze viaPoranny Poranny
olewka
7731 0bb4 500
Reposted fromdaelmo daelmo viairmelin irmelin

May 05 2017

olewka
0271 481b 500
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viashillenya shillenya
olewka
świetny utwór!

May 04 2017

0898 26b4 500

catsbeaversandducks:

“I try to capture all the little fun moments that happen when living with cats. All my little cat comics are done on 4 by 4 post-it notes! My fluffy friends are always a great source of inspiration and entertainment. And best of all they are always there when you need a hug or a good cry.”

Comics/text by​ Rikke Asbjoern - More info: Instagram

Reposted fromkayceedillaaa kayceedillaaa vialaj laj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl