Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

olewka
0212 6fe1
Reposted fromgaf gaf viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
olewka
olewka
olewka
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viadusz dusz
olewka
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaPoranny Poranny
olewka

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viasweetnothingg sweetnothingg
olewka
4693 ef12
Reposted fromsarazation sarazation viabeinthe beinthe
7479 66a4 500

lagonegirl:

Facebook gold

Reposted fromgreggles greggles viakatastrofo katastrofo
olewka
2957 1287 500
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viabeinthe beinthe
olewka
8174 1510
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viazabka zabka
olewka
3263 e427
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasohard sohard
olewka
1385 e499 500
Reposted fromsosna sosna viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
olewka
3043 225f 500
Reposted fromyourholypope yourholypope viascorpix scorpix
0574 77c3 500

nadanzum:

Petra, Jordan

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viascorpix scorpix
olewka
olewka
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadusz dusz
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl