Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

olewka
1046 cdb4 500
Reposted fromfungi fungi viapuremindx puremindx
olewka
2106 430b 500
olewka
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viathebelljar thebelljar
olewka
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
There is so much stubborn hope in the human heart.
Albert Camus, from “Absurd Creation,” The Myth of Sisyphus (via hellanne)
Reposted fromciarka ciarka viaszydera szydera
olewka
4948 fbec 500
Reposted frompoisonedivy poisonedivy viaszydera szydera
olewka
4110 621b 500
olewka
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
2305 bc9e
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaszydera szydera
9916 e7f0

myverycrazyworld:

Salem described my life.

July 27 2017

olewka
Ludzie nie zasługują na psy. Nie.
olewka
2238 8666
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaszydera szydera
olewka
0924 c398 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaszydera szydera
olewka
olewka
4485 2157
Reposted fromsnowlake snowlake viasweetnothingg sweetnothingg
olewka
1068 c8ae 500
Reposted fromtfu tfu viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
olewka

Ostatecznie i tak okazuje się, że znaczenie ma tylko słowo: „Tak”, a „może” to tylko inna wersja słowa: „Nie” – tym boleśniejsza, im później to zrozumiesz.

http://volantification.pl/2017/07/27/najgorsze-nie-sa-katastrofy-najgorsze-sa-mielizny
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty
olewka
Wy, młodzi, myślicie, że każdy z was jest pępkiem świata, że każdy wasz problem to wojna światowa. Że wszystko się kręci dookoła tych waszych problemów. Jesteście jak zabawki na korbkę. Nakręcane samochodziki. Takie samochodziki zasuwają ile wlezie, przed siebie, ale wystarczy jedno małe wybrzuszenie w podłodze, jedna mała nierówność, aby się wywaliły. I po zabawie. I cześć. I tak sobie myślę, że gdybyście wzięli całą te siłę, którą zużywacie na to zapieprzanie, na to przejmowanie się, na pierdolenie o tym przejmowaniu się na prawo i lewo, na to całe hałasowanie, to może nawet byście coś stworzyli, może nawet byście coś wymyślili. Nie wiem co. Nie pytajcie mnie co. Ale co innego niż to, co jest teraz.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted bycytatyoutoflovealexandriousstrangeeebeautifuldreamertantalumprzeblyskiSzaszaszaguguanybreathblacktoblackmybluebirdrossestrampkowa
olewka
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viasouxie souxie
olewka
Reposted fromhogwarts hogwarts viakatastrofo katastrofo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl