Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2017

olewka
6052 b4c6 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
3214 210f
Reposted fromjohnkeats johnkeats viamaking-love making-love
olewka
5391 604e
Reposted fromimradioactive imradioactive viasohard sohard

August 26 2017

olewka
2744 4788 500
Reposted frompapaj papaj viaszydera szydera
olewka

decalexas:

when u catch urself thinking wistfully about dating and being in love and being c*ddled and how nice that would be

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaszydera szydera

August 25 2017

olewka
Reposted bybadblood badblood

August 23 2017

olewka
7580 672b 500

kniivila:

Dog does not understand

olewka
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaszydera szydera
olewka
9963 48a8
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
olewka
1398 2462 500
Reposted frompapaj papaj viairmelin irmelin
olewka
0942 99a7 500
olewka
olewka
2320 5492 500
Reposted fromsoupersonn soupersonn viaszydera szydera
olewka
7333 3470
Reposted fromoll oll viakoralina koralina
olewka
5860 fc95
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
4172 d1c4 500
Reposted fromyoucrashstanding youcrashstanding viahouda houda
olewka
A serce to nie serce
To tylko kawał mięsa
A życie, jakie życie?
Poprzerywana linia na dłoniach
— happysad "Nie ma nieba"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
olewka
Wciąż mi trochę smutno z tego powodu. Jeśli wycierpiało się dużo w życiu, każda dodatkowa przykrość staje się nie do zniesienia, choć jest jednocześnie błahostką.
— Yann Martel, "Życie Pi"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
olewka
Świat kończy się, a potem pędzi dalej.
— Jakub Małecki, Ślady
Reposted byletha0pikkumyyheavencanwaitdormeursanitasnezavisanSkydelaniamnotarobotazazelMartwa13sydkbetterthanliespiehuscytatylottibluebellbigevilgrin00krainakredekfoodforsoulmadadreamfreewaydeparterbadassfromhellendlesslove16orchideaaaasexonfiremy-world-my-spaceshithappenssguerrieralekkaprzesadamizeriaMezamejasmyniwannatobelovedbyurusalkadmiraldzikarozabimberowoohmydeertiteliturysanitastacolatawysokoniezwyyklamrsmuffincrunchagainnagainlekkaprzesadairbjarbirbniskowomiau-miaudivibylejakamalinowowacomiendoliricagraywallfoodforsoulnowaczifioletowaarnankaottak94cappaqueserdeczniezabronioneconopecbeattmanstrawberryfieldsforeverlissieAmereAmerenowacziwruchujednostajniepopierdolonymmental-catshitsuriostatnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl