Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2019

olewka
6884 3126 500
Ryszard Kaja
Reposted fromposterart posterart vianoelya noelya

May 07 2019

olewka
0777 e472
olewka
olewka
0447 4f22 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaMrrruk Mrrruk

May 06 2019

olewka
6776 d584 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin

April 27 2019

olewka
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamhsa mhsa

April 26 2019

olewka
6926 f9c6 500
Reposted fromsavatage savatage viaMrrruk Mrrruk
olewka
3157 e7e4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix

April 25 2019

olewka
6643 73e4 500
Reposted fromzie zie viaszydera szydera
6285 659f
Reposted fromredmaster redmaster viaMrrruk Mrrruk
olewka
Nasza kultura opiera się na nadmiarze, nadprodukcji, w rezultacie czego nasze doświadczenie zmysłowe stopniowo coraz bardziej traci na wyrazistości. Warunki współczesnego życia - materialnej obfitości, namnożenia rzeczy - osłabiają naszą zdolność odczuwania. (...) Dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów. Musimy się nauczyć więcej widzieć, słyszeć i odczuwać.
— Susan Sontag, "Przeciw interpretacji i inne eseje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamhsa mhsa

April 01 2019

olewka
9439 f636 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viaszydera szydera
olewka
olewka
7634 4b7f
Reposted fromnihilummm nihilummm viathebelljar thebelljar

March 29 2019

olewka
5410 795f
When Soup is back online, and you see your favourite soups not given up during the downtime:
Reposted fromOverseerSkretu OverseerSkretu viaMrrruk Mrrruk

March 28 2019

olewka
olewka
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera

March 27 2019

olewka
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin

March 26 2019

olewka
4858 7276
Reposted fromEtnigos Etnigos viathebelljar thebelljar
olewka
Znacie takich ludzi, z którymi nie widzieliście się całe wieki, a kiedy znowu się spotykacie, czujecie, jakbyście się w ogóle nie rozstawali? Trzymajcie się ich.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianoelya noelya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl