Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2020

olewka
7015 5158 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viathebelljar thebelljar
olewka
2549 a976
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadaniellss daniellss

May 25 2020

olewka
6341 1095 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viathebelljar thebelljar
olewka
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth viaMrrruk Mrrruk

May 22 2020

olewka
Mądrości z Łodzi
Reposted fromSilentRule SilentRule viaeazyi eazyi
olewka
1198 ade1 500
Pozdrawiam z moim głupim podkarpackim ryjem
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamirando mirando

May 19 2020

olewka
Są w naszym życiu sprawy, które nigdy nie dają nam spokoju. Ale trzeba żyć dalej. Najlepiej jak się potrafi, bo innego życia nie będzie.
— Ilona Gołębiewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianoelya noelya
olewka

"Nie ma takiej chwili, aby wszystko było dobrze, spokojnie, aby o niczym nie trzeba było myśleć. Aby można było odetchnąć tym powietrzem, co pachnie jak miód – i być szczęśliwym. (...) Idę na daleki spacer".

Jarosław Iwaszkiewicz "Dzienniki 1911-1955"

Reposted fromhrafn hrafn vianoelya noelya

May 18 2020

olewka
olewka
9521 ee97 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaEmisja Emisja
olewka
3896 03dd 500
Black Forest, Germany
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viapuremindx puremindx
olewka
5781 d909 500
Reposted fromkatisz katisz viapuremindx puremindx
olewka
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy. 
— Marek Hłasko
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapuremindx puremindx
olewka
olewka
9191 d283 500
Reposted fromirremeabilis irremeabilis viascorpix scorpix
olewka
1181 37fa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
olewka
6078 a689 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaadora-belle adora-belle
6323 1c6d
Reposted frompussyporn pussyporn viabadassfromhell badassfromhell

May 14 2020

olewka
8574 6c3d 500
Anna Ciarkowska
olewka
6499 5058
Reposted fromszarykamien szarykamien vianoelya noelya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...