Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

olewka
0438 beb7 500
Reposted fromsoftboi softboi viacorvax corvax
olewka
Kiedyś wracaliśmy z wiejskiego pogrzebu w paradnym korowodzie. Tłum szedł powoli asfaltową drogą. Grzało słońce. Upał. Za nami jechały samochody. Kierowcy i pasażerowie byli wściekli, że blokujemy ruch drogowy. Jechali najprawdopodobniej na wakacje nad morze. Z jakiegoś powodu bardzo im się spieszyło. Zaczęli trąbić w klaksony. W końcu jeden z kierowców, być może z Warszawy - ponieważ tam żyją najbardziej niecierpliwi ludzie - wyskoczył z auta i ryknął na nas wszystkich: - Co wy tak wolno idziecie? Wtedy burmistrz miasteczka odpowiedział mu spokojnie: - Proszę pana, my tutaj żyjemy, a pan tylko tędy przejeżdża.
— Jan Nowicki, "Ludzie doczepili się do tej młodości jak rzep psiego ogona. Mężczyźni zostają wiecznymi chłopcami", Gazeta.pl, 05.07.14
Reposted from1923 1923 viairmelin irmelin

February 20 2019

olewka
olewka
3210 ad73 500
Reposted fromoll oll vianikotyna nikotyna
olewka

alexstrohl:

Exploring the Isle of Skye for Johnnie Walker, 2014

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaflyleaf flyleaf
olewka
Jak dobrze Mogę zbierać
jagody w lesie
myślałem
nie ma lasu i jagód.

Jak dobrze Mogę leżeć
w cieniu drzewa
myślałem drzewa
już nie dają cienia.

Jak dobrze Jestem z tobą
tak mi serce bije
myślałem człowiek
nie ma serca.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromolewka olewka viaPicki91 Picki91
olewka
0798 6043
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91

February 15 2019

olewka
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viamirando mirando
olewka
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viakatastrofo katastrofo
olewka
9026 2816 500
Reposted fromtfu tfu viaPoranny Poranny
olewka
9144 0db6 500
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viairmelin irmelin

February 14 2019

olewka
Reposted frombluuu bluuu viaadora-belle adora-belle
olewka
1081 414e 500
Reposted fromrichardth richardth viairmelin irmelin
olewka
9021 ab2f 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
olewka
6922 42ad 500
Reposted fromkelu kelu viairmelin irmelin
You’ll understand why storms are named after people.
F. Scott Fitzgerald,  The Beautiful and Damned 
(via wordsnquotes)
Reposted fromkattrina kattrina viazabka zabka

February 13 2019

olewka
2958 76e0
Reposted fromLUNAROSSA LUNAROSSA viaPicki91 Picki91
olewka
7325 0d39 500
Reposted fromTamahl Tamahl viascorpix scorpix
olewka
7182 02f9 500
Reposted fromboli boli viadoubleespresso doubleespresso
olewka
1167 92ce 500
Reposted fromPoranny Poranny viaPicki91 Picki91
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl