Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2019

olewka
7374 8f1e
Reposted fromgrobson grobson vianoelya noelya
olewka
6059 e809
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin
olewka
Reposted fromFlau Flau viafotofob fotofob

March 05 2019

olewka
5982 852f 500
Reposted frompiehus piehus viaPicki91 Picki91
olewka
4106 7f61 500
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viascorpix scorpix
olewka
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiblameyou iblameyou

March 04 2019

olewka
To wcale nie tak, że dorośli przestają się kochać. Mnóstwo osób jest razem przez wiele lat, aż do dnia, w którym jedno umiera. Jednak są też tacy, którzy się rozstają, z wielu powodów. Czasem miłości jest zbyt mało i nie starcza na długo, czasem jest jej tak dużo, że krępuje ich i ogranicza. Wówczas nie czują się wolni. Zawsze jednak powinni się rozstać, jeśli osobno mogą być szczęśliwsi.
— Katarzyna Rygiel - 'Pod powiekami'
olewka
1950 f6ac 500
olewka
olewka
4534 461f 500
Reposted fromgaf gaf viatwice twice

March 01 2019

olewka

February 28 2019

olewka
5248 9c9b
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
olewka
5234 00d2
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
olewka
5334 384f 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin

February 27 2019

olewka
Ktoś mnie niedawno zapytał: "Po co żyjemy?". I ja się nad tym dość długo zastanawiałem. Tak, wie pan, po ludzku. No i doszedłem do wniosku, że najbardziej odpowiada mi powiedzenie: "Żyję po to, by doświadczać".
— Krzysztof Materna, "Bogaty wewnętrznie", Newsweek 46/13
Reposted from1923 1923 viaiblameyou iblameyou

February 25 2019

olewka
Alfabet udanych związków kulinarnych
Reposted fromsober sober viamadinsane madinsane

February 22 2019

olewka
5486 49d6
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
olewka
2100 de22 500
olewka
8588 ffdd 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...