Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2020

olewka
5941 73c1 500
Reposted fromZircon Zircon viadaniellss daniellss

February 05 2020

olewka
3514 bd2d 500
Bieszczady, Listopad 2019
Reposted fromthebelljar thebelljar
olewka
5643 8b11
Reposted frompastelowe pastelowe viafotofob fotofob
olewka
1837 7510 500
Reposted fromowca owca viaMrrruk Mrrruk

February 04 2020

6026 a49d
Reposted frombrumous brumous viathebelljar thebelljar

February 03 2020

olewka
4687 7a21

January 28 2020

olewka
olewka

January 27 2020

olewka
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale.Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber, najbardziej na świecie podziwiam
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamuviell muviell
olewka

January 24 2020

olewka
0580 8eb1 500
Reposted fromsavatage savatage
olewka
8019 9a19
Reposted fromNux Nux

January 23 2020

olewka
2950 745a 500
Reposted fromregcord regcord

January 21 2020

olewka

Kupiłam mojej babci prezent. Dobry krem na wysuszoną skórę. Wszystkiego najlepszego babciu, powiedziałam. Patrzyła na mnie długo. Moja babcia nie chodzi, nie siedzi, nie rusza rękoma, nogami, nie mówi, nie uśmiecha się, nie płacze, nie je sama i nie pije. Leży tylko, patrzy, mruga oczami. Oddycha. Jej światem jest łóżko, pokój, rytm dnia wyznaczają zabiegi pielęgnacyjne, czyli po prostu zmiana pieluch, mycie, sprawdzenie ciśnienia, glukozy. Nadal ma bardzo duże, błękitne oczy, które nie pasują do  wychudzonej, zapadnietej  twarzy. Ciało babci jest powyginane, lekkie, widać każdą kostkę. Skóra jest cienka, czasem pęka i wtedy robią się małe ranki, z których leci krew.
Babcia znika od kilku lat, coraz jej mniej, rok za rokiem traci kolejne cząstki - zdolność poruszania się, zdolność mówienia, zdolność rozumienia. Czasem patrzymy jej w oczy i zaciekle staramy się dostrzec jakiś cień świadomości, że istnieje ona, że istniejemy my, wszystkie te osoby, które przychodzą i wychodzą, spoglądając jak przez zamek od klucza na jej świat.
Co czujesz babciu? Czy potrafisz odczuwać jeszcze smutek, radość, gniew? Czy umiesz jeszcze marzyć, czy śnią Ci się sny? Czy zostało już tylko ciało i jego reakcje?
Kupiłam babci prezent. Wiem, że chciałabyś już umrzeć babciu, pomyślałam. Wszystkiego najlepszego.


— Olewka
Reposted bylisekchytrusekMezame
olewka

January 20 2020

olewka
0718 ab5b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
olewka
olewka
Reposted fromgruetze gruetze viacorvax corvax
olewka
9260 de85 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
olewka
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl